Lớp 9A1
Chào mừng bạn đến với diễn đàn lớp 9a1.Hãy đăng nhập hoặc đăng kí nếu bạn chưa có tài khoản để có đầy đủ tính năng của diễn đàn

Lớp 9A1

Lớp 9A1♥ Our family
 
Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

[DISC] Đóng góp biểu tượngXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Sat Feb 04, 2012 11:43 am
avatar
-kissingyou_3499
Tước hiệuAdmin

Admin
Hiện Đang:
Thông số cơ bản: 178 Tên (Tiêu đề) thanh lv đầu tiên:178
Tên (Tiêu đề) thanh lv thứ 2:178/50
Tên (Tiêu đề) thanh lv thứ 3:19/50
Tổng số bài gửi : 178
Join date : 01/12/2011
Age : 19
Đến từ : http://g7nk.forumvi.com/
Profile kissingyou_3499
Tổng số bài gửi : 178
Join date : 01/12/2011
Age : 19
Đến từ : http://g7nk.forumvi.com/

Bài gửiTiêu đề: [DISC] Đóng góp biểu tượng
Xem lý lịch thành viên

Tiêu đề: [DISC] Đóng góp biểu tượng


_____________________________________¶¶___________
________________________________¶1¶1111111¶_______
________¶¶111¶_______________¶¶¶¶111111111¶¶¶1____
_____¶1¶¶¶¶¶111111¶_________¶¶¶1¶¶¶11111111¶1¶¶___
___¶¶¶1¶1111111111¶¶1______¶¶1¶¶¶1111111111111¶¶¶_
__¶¶1¶¶1111111111111¶¶_____¶¶¶1¶¶¶¶1111111111111¶_
__¶¶_¶1111111111111111¶¶___¶¶¶¶¶¶11¶111111111111¶_
_11_¶11111111111111111¶¶_____¶¶¶¶__¶111111111111¶¶
¶¶¶¶1111111111111111¶¶¶¶_____1¶¶__11111111111111¶¶
¶¶¶¶11111111111¶¶¶¶¶¶¶______1¶1¶¶11111111111111¶1_
¶¶1¶1111111111111¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶1111111111111¶¶_
¶¶11111111111111111111111¶¶___¶¶¶¶¶¶1111111111¶¶¶_
_1¶111111111111111111¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶11111111111¶1__
__¶¶11111111111111111¶¶¶_____¶¶¶1111111111111¶1___
___¶¶¶111111111111¶1¶¶¶____1¶¶111¶1111111¶11¶1____
____1¶¶¶11111111111¶¶¶¶111¶¶¶¶111111111¶11¶¶¶_____
______¶¶¶¶1111111111111¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶11¶11¶¶_______
_______¶¶¶¶¶11111111111¶111¶___¶¶¶111¶1¶¶¶________
_________¶¶¶¶¶¶111111111111¶__¶¶¶111¶¶¶1__________
____________1¶¶¶¶¶11111111¶¶_¶¶¶¶111¶¶____________
______________¶¶¶¶¶¶¶1111111_¶¶¶11¶¶1_____________
_________________1¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶1¶¶¶¶______________
____________________¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶1¶________________
_______________________¶1¶¶¶1¶¶¶__________________
___________________________11¶____________________

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶……..
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´¶¶……
´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶¶……….
´´´´´¶´´´´´¶´´´´¶¶´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´¶¶…………..
´´´´´¶´´´´´¶´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´´´¶¶…..
´´´´´¶´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´´´´¶¶…..
´´´´´´¶´´´¶´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶….
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶….
´´´¶´´´´´´´´´´´´¶´¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶….
´´¶¶´´´´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶….
´¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶´´´´´´´´¶¶´´´´´´´¶¶…
´¶´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´¶¶….
´¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶…..
´´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶….
´´¶¶´´´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶….
´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶…..
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶…….
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▓▒▒▓▒▒▒▒
▒▒▒▒▓▒▒▓▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒
▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
________________0000000000000000
_____________000________________0000
_________000_________________________00
_______00_______________________________0
_____00________000000_______000000________0
___00_____0000000000000___000000000000_____00
__0_____0000________________________0000_____0
_0___________________________000000___________0
0__________________________00______00__________0
0___________000000________00__0000__00_________0
0________000000000000_____00_000000_00_________0
0_________________________00_000000_00_________0
0_________________________00__0000__00_________0
0__________________________00______00__________0
0____________________________000000____________0
_0_________________________________00_____00__0
__0___________000_________________0__0___0__0
___0____________0000______________0__0__0__0
_____0____________0000000_________0__0_0__0
_______00_________________________0___0___00000
_________000_____________________0000000___0__0
_____________000________________0_______0__0__0
________________000000000000000_00__0000_00_00
Fairy

___________________________________o88888o
_________________________88o_____o88888888
_______________________o888o___o8888888888
_______o888ooo________o8888o_888888888888
__ooo8888888888888___88888888888888888888
___*88888888888888o_88888888888888888888
___o8888888888888__88888888888888888888
__o8888888888888__88888888888888888888
___88888888888*__888888888888888888*
______*88888*___888888888888888*
_______888888__88888888888888*
______o88888888888888888888*
____o888888888888888888888888888888888888888oo
___8888888888888888888888888888888888888888888o
_o8888888888888888888888888888888888888888888*
888888888888888888888888888888888888888888**
*8888888888888888888888888888888**
_*88888888888*_88888
__8888888888*___*8888
__8888888888_____88888o
__*888888888o_____88888o
___88888888888_____*8888o
___*888888888888o___*8888o
____*8888888888888o___*888o
_____*88888888888888____8888
_______8888888888888o____*888
________888888888888______*888o
_________8888888888*_______*8888
_________*8888888888oo______*888
__________*8888888888888o
___________*88888888888888o
____________*888888888888888o
______________88888888___8888o
_______________8888888_o88888
_______________*8888888888*
_________________8888888*
__________________88888888888o
___________________88888888__*o
____________________8888888o
_____________________8888888
______________________8888888
______________________*8888888
______________________888888888oo
______________________888__888888o
_____________________o88___88888
_____________________*_____8888
__________________________o88

________________________¶¶
_______________________¶__¶
_______________________¶___¶
_______________________¶____¶
_________¶¶¶¶¶_________¶____¶
_________¶__¶¶¶¶¶¶_____¶____¶
_________¶____¶¶__¶¶___¶____¶___¶¶
__________¶_____¶¶__¶¶_¶____¶¶¶¶¶¶¶
___________¶______¶¶__¶_¶¶¶¶____¶¶¶
¶¶¶_________¶¶______¶__¶¶__________¶¶
¶__¶__________¶¶¶____¶¶________¶¶¶¶¶¶¶
¶___¶__________¶¶¶¶_______________¶
¶__¶_____________¶________¶_¶¶¶___¶
_¶_¶_____________¶_______¶_¶_¶¶___¶
_¶¶______________¶_________¶_¶¶___¶
_¶_¶_____________¶_________¶¶¶_____¶¶¶
_¶_¶_____________¶__¶__________¶¶____¶
_¶_¶______________¶___¶________¶_¶¶__¶
_¶__¶_____________¶____¶¶_______¶¶¶¶¶
__¶__¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___¶_________¶¶¶¶¶¶________¶
__¶________________________¶
__¶________________________¶
__¶________________________¶
___¶________¶_________¶¶___¶
____¶_______¶___¶______¶__¶¶¶¶¶¶
__¶¶_______¶____¶______¶¶¶_____¶
_¶______¶¶¶¶¶¶¶_¶_____¶¶¶¶¶¶¶___¶
__¶___¶¶__¶__¶_¶¶¶___¶______¶__¶
___¶__¶____¶__¶__¶__¶____¶¶¶__¶
____¶__¶____¶__¶ ¶__¶___¶¶__¶¶
____¶__¶_____¶¶¶¶¶__¶___¶¶¶¶
____¶¶¶¶______¶¶¶¶__¶
____¶¶¶¶__________¶__¶
___________________¶¶¶¶
___________________¶¶¶¶

_______0¶¶¶¶¶¶
______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶0
____¶¶¶¶_______0¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶0
___¶¶¶0__________¶¶00¶¶¶¶00¶¶¶¶¶
___¶¶0___________¶¶¶¶¶________¶¶¶0
___¶¶0__________¶¶¶¶¶0_________¶¶¶
___¶¶0________0¶¶___¶¶__________¶¶¶
___0¶¶_______________000________¶¶¶
____¶¶¶_________________________¶¶0
_____0¶¶0______________________¶¶¶
_______¶¶____________________¶¶¶0
__0¶¶¶¶¶¶¶0_______________0¶¶¶¶
¶¶¶¶0000¶¶¶0___________0¶¶¶¶0
¶¶________¶¶_________¶¶¶¶¶
¶¶________o¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶0
___________¶¶____0¶¶0______¶¶¶
___________¶¶___0¶¶_________¶¶¶
_______¶¶¶_0¶___¶0__________¶¶¶
________¶¶¶¶¶00¶¶¶¶_________0
_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶0
________¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_______¶¶¶00¶¶¶¶
_______0¶¶¶___¶¶¶
_______0¶¶¶0__________________________00
________¶¶¶¶0_________________________¶¶¶
________0¶¶¶¶_________________________¶¶¶
_________¶¶¶¶¶¶______________________0¶¶¶
__________¶¶¶¶¶¶0________________¶¶¶¶¶¶¶
__________¶¶¶¶¶¶¶¶0___________0¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______0¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶0
____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__0¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶0
________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______________0¶¶¶¶¶¶¶¶¶0______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_________0¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________0¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______¶¶¶¶¶¶¶0__0¶¶¶0___________¶¶¶¶¶¶¶¶
____¶¶¶¶¶________¶¶¶¶____________¶¶¶¶¶¶¶
___¶¶0___________0¶¶¶____________¶¶¶00¶¶0
___¶¶_____________¶¶¶_____________¶¶¶_0¶¶
___¶¶0____________0¶¶______________¶¶0_¶¶
___0¶0_____________¶¶0______________¶¶__¶¶
____¶¶_____________¶¶¶______________0¶¶__¶¶
____¶¶¶____________0¶¶_______________¶¶¶_¶¶¶
_____¶¶_____________¶¶_______________0¶¶__¶¶
____________________0¶________________¶¶__¶¶
_____________________¶0______________0¶___¶0
_____________________¶0______________0¶___¶0
_____________________¶¶_____________0¶____¶
_____________________¶¶0____________¶¶___¶¶
_____________________0¶____________0¶0__¶¶0

l___¶¶¶____¶¶¶___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___¶¶¶____¶¶¶________¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶
___¶¶¶____¶¶______¶¶¶¶__¶______¶¶____¶¶¶¶
___¶¶¶____¶¶____¶¶¶____¶¶_____¶¶_______¶¶¶
____¶_¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶_____¶¶_____¶_____¶¶¶__¶¶
___¶¶__¶¶¶_¶_¶¶¶_¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶____¶¶
_¶¶¶_o______¶¶¶__¶__¶¶¶¶¶_____¶__¶¶¶¶_____¶¶
¶¶__________¶¶___¶¶¶¶¶_¶_____¶_____¶¶¶_____¶
¶¶__¶_______¶¶___¶¶___¶_¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶_____¶____¶¶_____¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶
__¶¶¶¶¶¶¶___¶¶___¶¶¶___¶¶_¶¶¶¶_¶¶____¶¶____¶
________¶¶__¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶_¶¶____¶_____¶
_________¶___¶¶___¶___¶¶¶¶__¶¶¶_¶__¶¶¶¶¶__¶¶
_________¶____¶¶¶_¶¶____¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶___¶¶¶¶
______¶¶¶¶______¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶
_____¶¶¶____________¶¶¶¶¶¶______¶_____¶¶¶¶
_____¶¶¶¶¶¶¶¶_________¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶__¶¶
_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶
_____________¶¶__¶¶¶¶___________________¶¶¶
____________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶


_______________¶¶¶¶¶______¶¶¶¶_______________
____________¶¶¶1¶¶_________¶¶¶¶¶¶¶___________
_________¶¶¶111¶¶___________¶¶111¶¶¶¶________
______¶¶¶¶1111¶¶¶____________¶¶¶1111¶¶¶1_____
_____¶¶¶1111¶¶¶¶_____________¶¶¶¶11111¶¶¶____
___¶¶¶11¶1¶1¶¶¶¶___¶¶____¶¶__¶¶¶¶¶1¶1¶1¶¶¶1__
__¶¶¶11¶1¶11¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶1¶1¶¶11¶¶1_
_¶¶¶11¶¶1¶11¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶1¶¶1¶¶1¶¶¶_
¶¶¶¶1¶¶11¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶1¶¶¶1¶¶¶
¶¶¶11¶¶11¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶1¶¶¶1¶¶¶
¶¶¶1¶¶¶¶1¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶1¶¶¶11¶¶
_¶¶11¶¶¶1¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶1¶¶¶¶1¶¶¶
_¶¶¶1¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶1¶¶1
__¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶_
___¶¶1¶¶¶_¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__
____¶¶¶¶____________¶¶¶¶¶¶___________¶¶¶¶____
______¶¶¶__________¶¶¶__¶¶¶__________¶¶______
_______¶¶¶_________¶______¶_________¶¶¶______
____¶__¶¶________________¶¶
___¶¶¶_¶¶__¶¶____________¶¶__¶¶___¶¶
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶
¶¶_¶¶¶_¶¶_¶¶__¶¶__________¶¶¶¶_¶¶¶¶¶
¶¶_¶_¶¶¶_¶¶__¶¶¶_____¶¶____¶_¶¶¶__¶¶
_¶¶¶___¶__¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶___¶_¶¶¶__¶¶
___¶¶¶¶¶¶¶¶_¶_¶¶_____¶¶¶_¶¶¶__¶__¶¶
____¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_____¶¶_____________¶¶¶¶¶__¶¶¶
______¶¶¶¶¶________________¶¶¶
________¶¶¶_____¶¶____¶_¶¶¶¶¶
_________¶_____¶o_¶___¶¶¶¶
________¶_____________¶¶
______¶¶¶¶¶__________¶¶¶
______¶¶¶¶¶_______¶¶¶_¶¶
______¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶__¶4
_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_________¶¶_¶¶___________¶¶¶¶________¶¶¶¶¶
____________¶¶___________________________¶¶
____________¶_____________________________¶¶
___________¶¶________________¶¶____________¶
___________¶¶¶¶_______________¶¶___________¶
___________¶¶¶¶________________¶¶_________¶¶
____________¶¶¶________________¶¶_________¶¶
____________¶¶_¶_______________¶¶_________¶¶
_____________¶¶¶_______________¶¶_________¶¶
______________¶¶¶______________¶__________¶¶
______________¶¶¶¶_____________¶_________¶¶¶
______________¶¶_¶¶¶¶__¶______¶¶_________¶¶
______________¶¶___¶¶_¶¶_¶____¶¶_¶¶¶¶____¶¶
_______________¶¶____¶¶¶¶¶¶__¶¶__¶¶_¶¶____¶
_______________¶¶___¶¶__¶¶¶__¶¶__¶¶_¶¶___¶¶
________________¶¶__¶¶___¶¶__¶¶__¶¶_¶¶___¶
________________¶¶___¶¶__¶____¶¶_¶¶_¶¶__¶¶
________________¶¶___¶¶__¶¶___¶¶_¶¶__¶__¶¶
________________¶¶__¶¶___¶¶__¶¶_¶¶___¶__¶¶
_________________¶__¶¶____¶¶_¶¶¶¶___¶¶_¶¶
_________________¶__¶_____¶¶_¶_¶____¶¶_¶¶
________________¶¶__¶_____¶¶_¶_¶¶__¶¶__¶¶
________________¶¶__¶_____¶¶_¶_¶___¶___¶¶
________________¶¶__¶_____¶__¶¶¶__¶¶___¶¶
________________¶___¶¶___¶¶___¶___¶¶¶¶¶¶
_______________¶¶___¶¶___¶____¶¶__¶¶¶¶¶
______________¶¶___¶¶____¶¶___¶____¶¶
_____________¶¶¶¶__¶____¶¶¶¶¶¶¶
_____________¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶

________________________________BBBBBBBBBBBB
_______________________________BBBBBBBBBBBBB0
__BBBBBBBBB___________________BBBBBBBBBBBBBBB,
_BBBBBBBBBBBB________________BBBBBBBBBBBBBBBB0,
_BBBBBBBBBBBBB_______________BBBBBBBBBBBBBBBB0
BBBBBBBBBBBBBBBB____________BBBBBBBBBBBBBBBBB,
_BBBBBBBBBBBBBBBB___________BBBBBBBBBBBBBBBB0,
__BBBBBBBBBBBBBBBB_________BBBBBBBBBBBBBBBBB,
__BBBBBBBBBBBBBBBB_________BBBBBBBBBBBBBBBB,
___BBBBBBBBBBBBBBBB________BBBBBBBBBBBBBBB,
____BBBBBBBBBBBBBBB________BBBBBBBBBBBBBB0,
_____BBBBBBBBBBBBBB_______BBBBBBBBBBBBBB0,
______BBBBBBBBBBBBB_______BBBBBBBBBBBBBB,
_______BBBBBBBBBBBBB______BBBBBBBBBBBBB,
________BBBBBBBBBBBB______BBBBBBBBBB00,
__________BBBBBBBBBB______BBBBBBBBBBB,
___________BBBBBBBBBB_____BBBBBBBBBB0
____________BBBBBBBBB_____BBBBBBBBBB
______________BBBBBBB_____BBBBBBBB0
______________BBBBBBB_____BBBBBBBB
_______________BBBBBB_____BBBBBBB
________________BBBBBBBBBBBBBBBBB_
______________BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
____________BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB_
__________BBBBBBBBBBBBB_________BBBBBBBB
_________BBBBB__BBBBB____________BBBBBBBBB
________BBB________B______________BBBBBBBBB
_______BBB_________B______________BBBBBBBBBB,
_______BBB______BB_B_BBB__________BBBBBBBBBB,
_______BBB_____BBB_B_BBBB________BBBBBBBBBBB,
_______BBB________000___________BBBBBBBBBBBB,
_______BBBB______00000_________BBBBBBBBBBBBB,
____00000BBBBBBBBB000BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB00000000,
___0BBBB00BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB00BBBBBB0B0,
__0BBBBBB00BBBB00______B000000BBBBBBBBBB000B00BBBB0B0,
_0BBBBBBBB_BBBB00___B__BBBB000BBBBBBBBB00B0___B00000,
_00BBBBB____BBBB00BBBBBB000BBBBBBBBBBBB0,
__0BB_________B0B00000000BBBBBBBBBB0BB
________________00BBBBBBBBBBBB000000
_____________BBBBB0B00000000000BBBB_
___________BB0B00BBBBBB0__BBBBBBBBBBB,
__________BB_______BBBBB_BB0B00BB____BB,
__________0B________BBBB_BBB__________BB,
__________0BBBBBBBBBBBB__BBBBB_________B,
____________________________BBBB0BBBBBBB

__________________ ##
_________________###*
______________.*#####
_____________*######
___________*#######
__________*########.
_________*#########.
_________*#######*##*
________*#########*###
_______*##########*__*##
_____*###########_____*
____############
___*##*#########
___*_____########
__________#######
___________*######
____________*#####*
______________*####*
________________*####
__________________*##*
____________________*##
_____________________*##.
____________________.#####.
_________________.##########
________________.####*__*####


_________$$____________$$
______$$$__$_$$____$$_$__$$$
_____$__$__$$__$__$__$$__$__
_____$__$$$_$__$$$$__$_$$$_$$
____$$$$_____$$$__$$$_____$$$$
___$__$________$__$________$__$
___$__$_________$$_________$__$
____$$__________$$__________$$$
___$__$_____$$$$__$$$$_____$__$
___$__$____$$$$$$$$$$$$____$__$
____$$$$____$$$$$$$$$$____$$$$
_____$__$____$$$$$$$$____$__$
_____$__$_____$$$$$$_____$__$
______$$$$_____$$$$_____$$$$
_______$__$_____$$_____$__$
_______$__$$$________$$$__$
________$$$__$______$__$$$
__________$__$$$__$$$__$
____$$$$$__$$$__$$__$$$_$$$$
___$_____$__$__$$__$__$_____$
___$______$__$$__$$__$______$
___$_______$__$__$__$_______$
___$________$_$$$$_$________$
____$________$____$________$
___$_________$____$_________$
_$$_$________$____$________$_$$
$__$_________$$$$$$_________$__$
$__$___$$$$$$_$__$_$$$$$$___$__$
$___$_$____$_$$__$$_$____$_$___$
_$__$$____$_$_$__$_$_$____$$__$
__$__$$$$$ $__$__$__$_$$$$$__$
___$______$___$__$___$______$
___$_____$____$__$____$_____$
____$___$_____$__$_____$___$
_____$$$______$$$$______$$

_____8888888888____________________
____888888888888888_________________
__888888822222228888________________
_88888822222222288888_______________
888888222222222228888822228888______
888882222222222222288222222222888___
8888822222222222222222222222222288__
_8888822222222222222222222222222_88_
__88888222222222222222222222222__888
___888822222222222222222222222___888
____8888222222222222222222222____888
_____8888222222222222222222_____888_
______8882222222222222222_____8888__
_______888822222222222______888888__
________8888882222______88888888____
_________888888_____888888888_______
__________88888888888888____________
___________8888888888_______________
____________8888888_________________
_____________88888__________________
______________888___________________
_______________8____________________


´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶
´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ´¶¶¶¶¶´
´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶
¶¶
________________________________█████_____█████
______________________________███____██_██_____███
_____________________________██________██__________██
____________________________██__________█____________██
________██████____________██________________________██
_____███████████________██________________________██
____█████████████_______██_______________________██
___███████████████______██______________________██
___████████████████______██___________________██
___████████████████_______██_________________██
____███████████████_______███_______________██
_______███████████_______██__██_____________██
___________███████______████___██__________██
____██████__██████████████_____██_____██
__██████████████████████________██__██
_████████████████████_____________████
██_█████_████████████_______________█
█__█_██__████████████
_____█__████████████
_______█████████████
_______██████████████
_______███████████████
________███████████████
_______███████__████████
______███████_____███████
____█████████________██████

_______________________________________________¶¶
______________________________________________¶¶¶¶
____________________________________________¶¶¶¶¶¶¶
__________________________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_________________________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶________¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_____¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
____¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶
__¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__¶¶_____¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__¶¶¶___¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__¶_¶¶¶¶_¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__¶__¶__¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_¶_____¶¶¶________¶¶¶¶¶¶¶
¶________¶¶¶________¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

—–-—▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
—–-▒███████████▒
—▒████▒▒▒▒▒▒▒███▒
-▒████▒▒▒▒▒▒▒▒▒███▒……………….▒▒▒▒▒▒
-▒███▒▒▒▒▒███▒▒▒███▒…………..▒██████▒
-▒███▒▒▒▒██████▒▒███▒……….▒██▒▒▒▒██▒
—▒███▒▒▒███████▒▒██▒…….▒███▒▒█▒▒██▒
—–▒███▒▒████████▒██▒…▒███▒▒███▒▒██▒
——–▒██▒▒██████████▒▒███▒▒████▒▒██▒
———▒██▒▒██████████████▒████▒▒██▒
———-▒██▒▒█████████████████▒▒██▒
————▒██▒▒██████████████▒▒██▒
————–▒██▒▒████████████▒▒██▒
—————-▒██▒▒██████████▒▒██▒
—————–▒██▒▒████████▒▒██▒
——————-▒██▒▒██████▒▒██▒
———————▒██▒▒████▒▒██▒
———————-▒██▒▒███▒▒█▒
————————▒██▒▒█▒▒█▒
————————-▒██▒▒▒█▒
—————————▒██▒█▒
—————————♥♥♥♥♥♥
—————————-♥♥♥♥♥
——————————♥♥♥
—————————-—♥♥
———————————♥

````````````````````````````````00
`````````````````````````````1¶¶¶¶¶¶¶
````````````````````````````¶¶111111¶¶```01¶¶¶¶¶¶
````````0``````````````````¶¶11111111¶¶¶¶¶¶10```¶¶
``````¶¶¶¶¶¶¶10```````````¶¶1111111111¶¶````````0¶
`````¶¶````01¶¶¶¶0`11¶¶¶¶¶¶11111111111¶¶11```````¶0
````1¶`````````0¶¶¶¶¶100`1¶11111111111111¶¶¶1¶¶¶¶¶¶0
````¶¶```````````````````0¶1111111¶11111111¶¶111111¶¶
````¶1````````````````````¶¶111111¶111111111¶¶11111¶¶
````¶¶````````````````````0¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111¶1111111¶¶
````0¶¶0`````````````````````01100`0¶¶¶¶¶1¶¶111111¶¶
````¶¶0``````````````````````````````011¶¶1111111¶¶
```¶¶0```````````````````````````````````¶¶¶111¶¶¶¶
``0¶1`````````````````````````````````````0¶¶¶¶100¶¶
``¶¶``````````````````````````````````````````````1¶1
``¶1```````````````````````````````````````````````¶¶
`0¶0```````````````````````````````````````````````0¶0
``¶0````````````````````````````````````````````````¶¶0
``¶1`````````010````````````````````````````````0¶¶¶¶¶1
¶¶¶¶1¶¶0````0¶¶¶0`````````````````````1¶¶0``````````¶¶
``0¶0````````¶¶¶0`````````````````````¶¶¶¶``````````¶1
```¶¶`````````0``````````011110```````1¶¶````````01¶¶11
`1¶¶¶¶¶``````````````````¶0``0¶````````````````````¶¶
1¶¶¶1¶¶``0``00```````````011110`````````111110`000¶¶¶¶¶
¶1011¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1`````````````````````¶¶10001¶¶1¶¶¶¶¶¶¶
101¶¶10¶¶```````¶¶¶¶¶¶¶10````````11¶¶¶¶````````¶¶101101
01¶111¶¶`````````¶11111¶¶¶¶0``1¶¶¶¶¶¶¶0`````````¶000010
110011¶0``````0`1¶11111111¶¶¶¶¶1111111¶100``````¶10¶101
1101¶0¶¶````0¶¶¶¶1111111111111111111111¶¶¶¶0``0¶¶101111
¶¶01¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111111111111111111111¶¶¶¶1¶¶01¶¶1
000001¶111111111111111111111111111111111111111111¶101¶0
¶¶¶¶¶¶¶111111111111111111111111111111111111111111¶¶¶110
¶¶¶¶11¶11111111111111111111111111111111111111111¶¶01¶¶¶
000¶10¶¶1111111111111111111111111111111111111111¶10001¶
¶¶1¶¶10¶¶11111111111111111111111111111111111111¶¶0100¶¶
1100¶¶¶1¶¶111111111111111111111111111111111111¶10000¶¶¶
````¶¶111¶¶¶11111111111111111111111111111111¶¶¶111¶¶¶00
````¶¶00001¶¶¶11111111111111111111111111111¶¶111¶11¶0
````0¶¶00¶¶¶11¶¶1111111111111111111111111¶¶¶¶00001¶1
`````0¶¶¶¶`````1¶¶¶1111111111111111111¶¶¶0``1¶¶1¶¶0
```````¶¶````````1¶¶¶111111111111111¶¶¶0``````¶¶
```````1¶``````````0¶¶¶11111111111¶¶¶0````````0¶
````````¶1````````````1¶¶111111¶¶¶1```````````0¶
````````0¶¶10````````````1¶11¶¶0`````````````0¶1
``````````01¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶0

´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´¶¶´´´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´¶¶¶¶´´
´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶´´´´¶´
´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶´¶¶¶¶¶¶´´´¶´
´´´´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´
´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´
´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´
´¶¶¶´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´
´´´¶´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´
´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´¶´´
´´¶¶¶´´´´´´´´´¶¶¶´´´´¶¶´´´¶¶´´
´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´
´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´
´´´¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´
´´´¶´´´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´´¶´´´´´
´´´¶´´´´¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶´´´´
´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´´¶¶´´
´´¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶´´
´¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶´´
´´¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶´´
´´¶¶´´´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´
´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´

..¶¶¶¶¶¶¶¶7………………………………$¶¶¶¶¶$
….¶¶¶¶¶¶¶¶¶¢…………………………¶¶¶¶¶¶¶$
….ø¶¶¶¶¶$¶¶¶¶……………………..¢¶¶¶¶¶¶¶$
……¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶………………….¶¶¶¶¶¶¶¶ø
……..¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¢…………….¶¶¶¶¶¶¶¶¶o
…………¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶…………..¶¶¶¶¶¶¶¶¶
…………..¢¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶…………¶¶¶¶¶¶¶¶¶
………………¶¶¶¶¶$¶¶¶¶¶7……o¶¶¶¶¶¶¶¶7
………………….7¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶….o¶¶¶¶¶¶¶¶
……………………….o¶¶¶¶¶¶¶¶….¶¶¶¶¶¶¶
………………………………….$¶¶¶o¶¶¶¶¶¶
……………………….o¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
………………….¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
………………¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶7
…………….¶¶¶ø……¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
…………..¶¶¶¶……….¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
…………¶¶¶¶¶¶……¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
…………¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
…………¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
…………..¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
………………¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
………………….7¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
…………………………o¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
……………………………¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1

▒▒▒▒▒▒█▓▓█▒██▓▓▓██▒█▓▓█
▒▒▒▒▒█▓▒▒▓█▓▓▓▓▓▓▓█▓▒▒▓█
▒▒▒▒▒█▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓█
▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█
▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█
▒▒▒▒▒▒▒█▓▓█▓▓▓▓▓▓█▓▓▓█
▒▒▒▒▒▒▒█▓▓██▓▓▓▓▓██▓▓█
▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒█▓█▒▒▓▓▓▓█
▒▒▒▒▒█▓▓▒▒▓▒▒███▒▒▓▒▒▓▓█
▒▒▒▒▒█▓▓▒▒▓▒▒▒█▒▒▒▓▒▒▓▓█
▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓█
▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓█
▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█
▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓█
▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓█
▒▒▒▒█▓▓▓█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▓▓▓█
▒▒██▓▓▓█▓▒▒▒██▒██▒▒▒▓█▓▓▓██
▒█▓▓▓▓█▓▒▒▒▒█▓█▓█▒▒▒▓█▓▓▓▓█
█▓██▓▓█▓▒▒▒▒█▒▓▒█▒▒▒▒▓█▓▓██▓█
█▓▓▓▓█▓▓▒▒▒▒█▓▒▓█▒▒▒▒▓▓█▓▓▓▓█
▒█▓▓▓█▓▓▒▒▒▒▒█▒█▒▒▒▒▒▓▓█▓▓▓█
▒▒████▓▓▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▓▓████
▒▒▒▒▒█▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓█
▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓█
▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓█
▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓█▓█▓▓▓▓▓█
▒▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓█
▒▒▒▒▒████▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓████
▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓█

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$¶¶$¶¶$¶$
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$¶¶$ø¢¢øø17¶$
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¢1´7oøoø´o7¶1
´11¶¶¶¶¶¶¶¶¶ø´´´´´´´´´´´ø¶ø´1oø¢o1ø´o¶¢´
¶¶¢¶ø¢¢¢¢77oø¶¶¶´´´´´´´´¶¢7ø$øoo7o$77¶o´
¶¶7´7o77177777oø¶¶1´´´´¶øooo77777oø7¶¶
´¶¶¶7o¢øø77ø¢ooooø¶¶¶¶¶¶¢oooo7177¢7o¶7
´´´¶¶7´oooooooo77177o7øø¢¢ø¢ooooøø¢¶
´´´´7¶¢o7¢øoo7717oøø¶¶øoø¢ooo¢¢ooooo$7
´´´´´7¶¶ø17oo7oø¶øøooøooooo777o¢oo71´o¶1
´´´´´´´1¶¶$oø$$¢111¢1o¶¶ø7oøøo7ooooø7¢1¶
´´´´´´´´´ø177´o1´ooo´¢ø´¶ø7oooø¢oo1¢1ø7¶
´´´´´´´´¶¢¢7o7oo¢oøo´ø¶´´¶¶ooo77o7ø¶1´o¶
´´´´´´´1ø$oøo1øø¢¢7o´¶ø´´´ø¶¢$$¢$¶77oø¶7
´´´´´´´7¶17ø77¢7711¶7¶´´´´´´¢¢ø´´´71¢¶1
´´´´´´´´ø¶$¢øø71oøø¢¢¶´´´´´´ ´øø¶¶¶¶¶o
´´´´´´´´´7¶oø¶¶¶¢77¶¶´
´´´´´´´´´´´$¶¶ø¢¶¶¶7´

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´`
´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´`´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´`
´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´
´´´´¶¶¶´´´´´´´¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶´´´
´´´¶¶¶¶¶´´´´´¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´´
´´¶¶´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´¶¶´´
´¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶¶¶´´´´¶¶¶´
¶¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶
´´¶¶¶¶´¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´¶¶¶´
´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´¶´¶´¶´¶´¶´¶´¶´¶´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´¶´¶´¶´¶´¶´¶´¶´¶´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´
´´´¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´¶¶´´´
´´´´¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶´´´´
´´´´´´¶¶´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´¶¶´´´´´´
´´´´´´¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶´´´´´´
´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´
Cre:GGVNFC

Chữ ký của kissingyou_3499//all from HPVFC//
Sat Feb 04, 2012 11:44 am
avatar
-kissingyou_3499
Tước hiệuAdmin

Admin
Hiện Đang:
Thông số cơ bản: 178 Tên (Tiêu đề) thanh lv đầu tiên:178
Tên (Tiêu đề) thanh lv thứ 2:178/50
Tên (Tiêu đề) thanh lv thứ 3:19/50
Tổng số bài gửi : 178
Join date : 01/12/2011
Age : 19
Đến từ : http://g7nk.forumvi.com/
Profile kissingyou_3499
Tổng số bài gửi : 178
Join date : 01/12/2011
Age : 19
Đến từ : http://g7nk.forumvi.com/

Bài gửiTiêu đề: Re: [DISC] Đóng góp biểu tượng
Xem lý lịch thành viên

Tiêu đề: [DISC] Đóng góp biểu tượng

▓▓▓▓▓░░░▓▓░░░▓▓░░░░▓▓▓░▓░░░░░▓░░▓▓▓░▓▓░░░ ░░▓░░░░▓░░▓░▓░░▓░░▓░░░░▓▓░░░░▓░▓░░░░▓░▓░░ ░░▓░░░░▓░░░▓░░░▓░░▓░░░░▓░▓░░░▓░▓░░░░▓░░▓░ ░░▓░░░░░▓░░░░░▓░░░░▓▓░░▓░░▓░░▓░░▓▓░░▓░░▓░ ░░▓░░░░░░▓░░░▓░░░░░░░▓░▓░░░▓░▓░░░░▓░▓░░▓░
░░▓░░░░░░░▓░▓░░░░░░░░▓░▓░░░░▓▓░░░░▓░▓░▓░░ ▓▓▓▓▓░░░░░░▓░░░░░░▓▓▓░░▓░░░░░▓░▓▓▓░░▓▓░░░

____█████████╲╲╭━━━━━━━━━━━━━━╮
____█▄█████▄█╲╲ | I love SNSD! copy this in your |
____█▼▼▼▼▼█╲╲╰┳ wall if u Love SNSD….X3 |
___██▌_______██▌━━╯╰━━━━━━━━━━━━╯
____█▲▲▲▲▲█
____█████████
_____██_____██
…………♥######♥
……..♥##########♥
…..♥##YOONA#####♥
…♥###############♥
..♥#################♥………………♥###♥
..♥########YURI######♥……..…♥#########♥
….♥#################♥……♥#############♥
…….♥##SUNNY##########♥..♥###SOOYOUNG#####♥
………♥################♥################♥
………..♥#########JESSICA################♥
…………..♥###########################♥
…………….♥#SEOHYUN#################♥
………………♥#############TIFFANY###♥
………………..♥###################♥
..INTO………….♥################♥
……THE…………♥##HYOYEON######♥
………NEW………..♥############♥
…………..WORLD….♥#########♥
………………………….♥#TAEYEON#♥
……………………………♥#####♥
……………………………..♥###♥
……………………………….♥#♥
……………………RUN………♥
……………………DEVIL.…..♥
…..SNSD………..RUN…….♥
……………………………..♥
……………………………♥
…………………………♥
……………………….♥
GEE……………….♥
………………….♥
………………♥
………….♥
………♥
……♥
….♥
……♥………………….♥…♥
……….♥………….♥…..…….♥
…………..♥…..♥…SNSD..…..♥
……………….♥……….………..♥
….OH!…….♥……♥……..……♥
…………..♥………….♥.…♥
………….♥
MR…….♥
TAXI…♥
………♥
………♥
……….♥
…………..♥
……………….♥
..GENIE……………♥
………………………….♥
……………………………♥
……………………………♥
……..HOOT…………..♥
…………………….♥
………………♥
………….♥
…..♥
…♥
.♥………………………..♥….♥
♥……………………..♥..………♥
.♥………………….♥…..………..♥
..♥…GIRLS…….♥………..…….♥
…♥…….GENERATION………..♥
…..♥…………………………..♥
……..♥…………………….♥
………..♥……………….♥
WAY……..♥…………..♥
…TO………..♥…….♥
……GO!……….♥..♥
…………………..♥

♣¤════¤۩۞۩ஜஜ۩۞۩¤═══¤♣
░█░█░█▀█░█▀█░█▀█░█▀█░
░█▄█░█░█░█░█░█░█░█▄█░
░░█░░█▄█░█▄█░█░█░█░█░
♣¤════¤۩۞۩ஜஜ۩۞۩¤═══¤♣

♣¤════¤۩۞۩ஜ♣ஜ۩۞۩¤═══¤♣
░▀█▀░█▀█░█▀▀░█░█░█▀▀░█▀█░█▀█░
░░█░░█▀█░█▀░░█▄█░█▀░░█░█░█░█░
░░█░░█░█░█▄▄░░█░░█▄▄░█▄█░█░█░
♣¤════¤۩۞۩ஜ♣ஜ۩۞۩¤═══¤♣

♣¤════¤۩۞۩ஜ♣♣♣♣ஜ۩۞۩¤═══¤♣
░░▀█░█▀▀░▄▀▀░▄▀▀░█░█▀█░█▀█░
░░░█░█▀░░░▀▄░░▀▄░█░█░░░█▄█░
░█▄█░█▄▄░▄▄▀░▄▄▀░█░█▄█░█░█░
♣¤════¤۩۞۩ஜ♣♣♣♣ஜ۩۞۩¤═══¤♣

◆¤════¤۩۞۩ஜ♣♣ஜ۩۞۩¤═══¤◆
░▀█▀░█░█▀▀░█▀▀░█▀█░█▀█░█░█░
░░█░░█░█▀▀░█▀▀░█▀█░█░█░█▄█░
░░█░░█░█░░░█░░░█░█░█░█░░█░░
◆¤════¤۩۞۩ஜ♣♣ஜ۩۞۩¤═══¤◆

♣¤════¤۩۞۩ஜ♣♣♣♣♣♣ஜ۩۞۩¤═══¤♣
░▄▀▀░█▀▀░█▀█░█░█░█░█░█░█░█▀█░
░░▀▄░█▀░░█░█░█▄█░█▄█░█░█░█░█░
░▄▄▀░█▄▄░█▄█░█░█░░█░░█▄█░█░█░
♣¤════¤۩۞۩ஜ♣♣♣♣♣♣ஜ۩۞۩¤═══¤♣

♣¤════¤۩۞۩ஜ♣ஜ۩۞۩¤═══¤♣
█▀▀░█▀█░█▀█░█░█░█▀█░█░█░█▀█░█▀▀░
▀▀█░█░█░█░█░█▄█░█░█░█░█░█░█░█░▄▄
▄▄█░█▄█░█▄█░░█░░█▄█░█▄█░█░█░█▄▄█
♣¤════¤۩۞۩ஜ♣ஜ۩۞۩¤═══¤♣

♣¤════¤۩۞۩ஜஜ۩۞۩¤═══¤♣
░░░░█░█░█░█░█▀▀░█░░░
░░░░█▄█░█░█░█░░░█░░░
░░░░░█░░█▄█░█░░░█░░░
♣¤════¤۩۞۩ஜஜ۩۞۩¤═══¤♣

♣¤═══=¤۩۞۩ஜஜ۩۞۩¤══=¤♣
░▄▀▀░█░█░█▀█░█▀█░█░█░░
░░▀▄░█░█░█░█░█░█░█▄█░░
░▄▄▀░█▄█░█░█░█░█░░█░░░
♣¤═══=¤۩۞۩ஜஜ۩۞۩¤═=═¤♣

♣¤════¤۩۞۩ஜ♣♣♣♣♣♣ஜ۩۞۩¤═══¤♣
░█░█░█░█░█▀█░█░█░█▀▀░█▀█░█▀█░
░█▄█░█▄█░█░█░█▄█░█▀░░█░█░█░█░
░█░█░░█░░█▄█░░█░░█▄▄░█▄█░█░█░
♣¤════¤۩۞۩ஜ♣♣♣♣♣♣ஜ۩۞۩¤═══¤♣

Korean Girl Group ♥ GIRLS' GENERATION/SO NYEO SHI DAE ♥
╔══╗
╚╗╔╝
╔╝(¯`v´¯)
╚══`.¸.So Nyuh Shi Dae


░░░░░░░░░░░░▄▄░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░█░░█░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░█░░█░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░█░░░█░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░█░░░░█░░░░░░░░░░░░░ ██████▄▄█░░░░░██████▄░░░░░░░ ▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█░░░░░░ ▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█░░░░░░
▓▓▓▓▓▓█ ♥ SNSD:THE BEST ♥ █░LOVE GG
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█░░░░░░ ▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█░░░░░░ ▓▓▓▓▓▓█████░░░░░░░░░██░░░░░░ █████▀░░░░▀▀████████░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░**_██_*。*. /★\ .˛* .˛.*.★* *★ 。*
˛. (´• ̮•)*˛°*/.♫.♫\*˛.* ˛_Π_____. * ˛*
.°( . • . ) ˛°./• '♫ ' •\.˛*./______/~\*. ˛*.。˛* ˛. *。
*(...'•'.. ) *˛╬╬╬╬╬˛°.|田田 |門|╬╬╬╬ .
... ¯˜"*°••°*"˜¯`´¯˜"*°••°*"˜¯` ´¯˜"*°´¯˜"*°••°*"˜¯`´¯˜"*°


""""''""*★* 。*˛
˛°_██_*.。.*./ ♥ \ .˛* .˛。.˛.*.★*
December*★ 。*
˛. (´• ̮•)*.。*/♫.♫ \*˛.*
˛_Π_____.♥Everyone! ♥ ˛* ˛*
.°( . • . ) ˛°./• '♫ ' •\.˛*./______/~\*.
˛*.。˛* ˛.*。
*(...'•'.. ) *˛. ╬╬╬╬˛°. |田 田 |門|
╬╬╬╬╬*˚ *♥♫♫♥*'.......... Merry
Christmas…...... *♥•♦♫••♥*'"""


………, • ‘*♥* ‘ • ,........
……. ‘*• ♫♫♫•*’.........
….. ‘ *, • ‘♫ ‘ • ,* ‘......
….’ * • ♫*♥*♫• * ‘.....
… * , • Merry’ • , * ‘...
…* ‘ •♫♫*♥*♫♫ • ‘ * ‘
‘ ‘' • Christmas . • ‘ ‘ ‘
‘ ‘ • ♫♫♫*♥*♫♫♫• * ‘ ‘
…………..x♥x...............
…………….♥................


................♥
...................♥
....................♥
...................♥
................♥
..............♥
...........♥ .♥
........♥...♥
....♥.....♥
..♥ ......♥
.♥ ..........♥
♥................♥ ......♥....♥
♥.....................♥..........♥
♥..................♥.............♥
.♥................♥.............♥
..♥............. ♥ ...........♥
....♥.......................♥
.......♥.................♥
..........♥..........♥
..............♥...♥
................♥"" TyC :x.........:xCre:GGVNFC

Chữ ký của kissingyou_3499//all from HPVFC//
Sat Feb 04, 2012 11:48 am
avatar
-kissingyou_3499
Tước hiệuAdmin

Admin
Hiện Đang:
Thông số cơ bản: 178 Tên (Tiêu đề) thanh lv đầu tiên:178
Tên (Tiêu đề) thanh lv thứ 2:178/50
Tên (Tiêu đề) thanh lv thứ 3:19/50
Tổng số bài gửi : 178
Join date : 01/12/2011
Age : 19
Đến từ : http://g7nk.forumvi.com/
Profile kissingyou_3499
Tổng số bài gửi : 178
Join date : 01/12/2011
Age : 19
Đến từ : http://g7nk.forumvi.com/

Bài gửiTiêu đề: Re: [DISC] Đóng góp biểu tượng
Xem lý lịch thành viên

Tiêu đề: [DISC] Đóng góp biểu tượng

┏━━━┓╋╋╋╋╋┏┓
┃┏━┓┃╋╋╋╋╋┃┃
┃┗━━┳━━┳━━┫┗━┳┓╋┏┳┓┏┳━┓
┗━━┓┃┃━┫┏┓┃┏┓┃┃╋┃┃┃┃┃┏┓┓
┃┗━┛┃┃━┫┗┛┃┃┃┃┗━┛┃┗┛┃┃┃┃
┗━━━┻━━┻━━┻┛┗┻━┓┏┻━━┻┛┗┛
╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋┏━┛┃
╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋┗━━┛


┏┓╋╋┏┓
┃┗┓┏┛┃
┗┓┗┛┏┻━┳━━┳━┓┏━━┓
╋┗┓┏┫┏┓┃┏┓┃┏┓┫┏┓┃
╋╋┃┃┃┗┛┃┗┛┃┃┃┃┏┓┃
╋╋┗┛┗━━┻━━┻┛┗┻┛┗┛


┏┓╋╋┏┓
┃┗┓┏┛┃
┗┓┗┛┏┫┏┳━┳┓
╋┗┓┏┫┃┃┃┏╋┫
╋╋┃┃┃┗┛┃┃┃┃
╋╋┗┛┗━━┻┛┗┛


┏━━━━┓
┃┏┓┏┓┃
┗┛┃┃┣┻━┳━━┳┓╋┏┳━━┳━━┳━┓
╋╋┃┃┃┃━┫┏┓┃┃╋┃┃┃━┫┏┓┃┏┓┓
╋╋┃┃┃┃━┫┏┓┃┗━┛┃┃━┫┗┛┃┃┃┃
╋╋┗┛┗━━┻┛┗┻━┓┏┻━━┻━━┻┛┗┛
╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋┏━┛┃
╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋┗━━┛

┏━━━━┓┏━┓┏━┓
┃┏┓┏┓┃┃┏┛┃┏┛
┗┛┃┃┣╋┛┗┳┛┗┳━━┳━┓┏┓╋┏┓
╋╋┃┃┣╋┓┏┻┓┏┫┏┓┃┏┓┫┃╋┃┃
╋╋┃┃┃┃┃┃╋┃┃┃┏┓┃┃┃┃┗━┛┃
╋╋┗┛┗┛┗┛╋┗┛┗┛┗┻┛┗┻━┓┏┛
╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋┏━┛┃
╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋┗━━┛

┏┓╋┏┓
┃┃╋┃┃
┃┗━┛┣┓╋┏┳━━┳┓╋┏┳━━┳━━┳━┓
┃┏━┓┃┃╋┃┃┏┓┃┃╋┃┃┃━┫┏┓┃┏┓┓
┃┃╋┃┃┗━┛┃┗┛┃┗━┛┃┃━┫┗┛┃┃┃┃
┗┛╋┗┻━┓┏┻━━┻━┓┏┻━━┻━━┻┛┗┛
╋╋╋╋┏━┛┃╋╋╋┏━┛┃
╋╋╋╋┗━━┛╋╋╋┗━━┛


╋╋┏┓
╋╋┃┃
╋╋┃┣━━┳━━┳━━┳┳━━┳━━┓
┏┓┃┃┃━┫━━┫━━╋┫┏━┫┏┓┃
┃┗┛┃┃━╋━━┣━━┃┃┗━┫┏┓┃
┗━━┻━━┻━━┻━━┻┻━━┻┛┗┛

┏━━━┓
┃┏━┓┃
┃┗━━┳━━┳━━┳┓╋┏┳━━┳┓┏┳━┓┏━━┓
┗━━┓┃┏┓┃┏┓┃┃╋┃┃┏┓┃┃┃┃┏┓┫┏┓┃
┃┗━┛┃┗┛┃┗┛┃┗━┛┃┗┛┃┗┛┃┃┃┃┗┛┃
┗━━━┻━━┻━━┻━┓┏┻━━┻━━┻┛┗┻━┓┃
╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋┏━┛┃╋╋╋╋╋╋╋╋╋┏━┛┃
╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋┗━━┛╋╋╋╋╋╋╋╋╋┗━━┛


┏━━━┓
┃┏━┓┃
┃┗━━┳┓┏┳━┓┏━┓┏┓╋┏┓
┗━━┓┃┃┃┃┏┓┫┏┓┫┃╋┃┃
┃┗━┛┃┗┛┃┃┃┃┃┃┃┗━┛┃
┗━━━┻━━┻┛┗┻┛┗┻━┓┏┛
╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋┏━┛┃
╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋┗━━┛_▓▓__▓▓___▓▓__▓▓___▓▓▓
▓▓▓▓_▓▓___▓▓_▓▓▓▓_▓▓▓▓
▓▓___▓▓▓__▓▓_▓▓__ _▓▓__▓▓
▓▓___▓▓▓▓_▓▓_▓▓___▓▓___▓▓
_▓▓__▓▓_▓▓▓▓__▓▓__▓▓___▓▓
__▓▓_▓▓__▓▓▓___▓▓_▓▓__▓▓
_▓▓▓_▓▓___▓▓__▓▓▓_▓▓▓▓
▓▓▓__▓▓___▓▓_▓▓▓__▓▓▓
_▓____________▓___

ღ˛° 。* °♥♥ ˚ • ★ *˚ .ღ 。
/▌*˛˚ღ •˚HAPPY NEW YEAR 2012.;♥(◕ ◡ -) ♥♥ ˚ ✰* ★
/ \ ˚. ★ ˛ ˚ ✰。˚˚ღ。* ˛˚ 。✰˚* ˚ ★ღ ˚ 。✰ •* ˚
Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ♥
◕▄███▄◕──◕▄██▄◕──◕▄███◕──◕▄███▄◕
◕▀──██◕─◕██──██◕───◕██◕──◕▀──██◕
◕──██◕──◕██──██◕───◕██◕──◕──██◕
◕─██◕───◕██──██◕───◕██◕──◕─██◕
◕█████◕──◕▀██▀◕───◕▄██▄◕─◕█████◕

"""★Happy*★* 。*˛
˛°_██_*.。.*./ \ .˛* .˛。.˛.*.★* December*★ 。*
˛. (´• ̮•)*.。*/♫.♫ \*˛.* ˛_Π_____. Diary ˛* ˛*
.°( . • . ) ˛°./• '♫ ' •\.˛*./______/~\*. ˛*.。˛* ˛.*。
*(...'•'.. ) *˛. ╬╬╬╬˛°. |田 田 |門|╬╬╬╬╬*˚ *♥♫♫♥*\'.......... Merry Christmas…...... *♥•♦♫••♥*'"""

ღღღ____†____*_* Noel đến rồi *_*____†____ღღღ ..

……………………...▲………
……………………..☼☼.………
……………… …*•○♥○•*………
……………… .*♥♫♀♂♫♥*'………
...……..……*♥•♦►♫◄••♥* ………
... ... ……………*♥☺▬♥☺♥▬☺♥* ………
………….*♥•♥▬#♠ ♥#▬♥•*♥*………
…………*♥♫♥♥▬♫♥ ♥♫▬♥*♫* ………
……...*♥☺♥☺♥♫*♣♥♫♥☺♥☺ ♥*………
…….*♥♣♫♥♣♥☺♥♫♥☺♥� �♫♣♥*………
…….*♥♥☺♣♥♫♥♥♫♥☺♥♫ ♥♣☺♥♥*………
….……………………▓█.……………………....
…….…………………▓█.……………………....
…….…………… .๑۩۞۩๑…………………
Merry Noel....Chuẩn bị quà đê :x :x

"""★Happy*★* 。*˛
˛°_██_*.。.*./ \ .˛* .˛。.˛.*.★* December*★ 。*
˛. (´• ̮•)*.。*/♫.♫ \*˛.* ˛_Π_____. Diary ˛* ˛*
.°( . • . ) ˛°./• '♫ ' •\.˛*./______/~\*. ˛*.。˛* ˛.*。
*(...'•'.. ) *˛. ╬╬╬╬˛°. |田 田 |門|╬╬╬╬╬*˚ *♥♫♫♥*\'.......... Merry Christmas…...... *♥•♦♫••♥*'"""

(¯`v´¯) Hãy gởi nó đến những người mà bạn yêu mến ♥
`·.¸.·´
☻/
... /▌
/ \ :*:*:*:*:*:* :*:*:*:*:* :*::*:*: *:*:*:*::* :*:*:*:*:* :*:*:*:*:*
__________________ ☆
__________________☆☆
_________________☆☆☆
________________☆Hello,´♥`
_______________☆I Have....´♥`
______________☆Come Here´♥`

"(¯`’•.¸(♥)¸.•’´¯) ♪ღ♪*•.¸¸¸.•*¨¨*•.¸¸¸.•*•♪ღ♪¸.•*¨¨*•.¸¸¸.•*•♪ღ♪•* ░░░░M░E░R░R░Y░░░░ C░H░R░I░S░T░M░A░S░░░░░░ ♪ღ♪*•.¸¸¸.•*¨¨*•.¸¸¸.•*•♪ღ♪¸.•*¨¨*•.¸¸¸.•*•♪ღ♪•* (¯`’•.¸(♥)¸.•’´¯) ♥!♥ ...............¨♥*✫♥,..."


☆¸.•°*”˜˜”*°•.¸☆ ★ ☆¸.•°*”˜˜”*°•.¸☆
╔╗╔╦══╦═╦═╦╗╔╗ ★ ★ ★
║╚╝║══║═║═║╚╝║ ☆¸.•°*”˜˜”*°•.¸☆
║╔╗║╔╗║╔╣╔╩╗╔╝ ★ NEW YEAR ☆
╚╝╚╩╝╚╩╝╚╝═╚╝ ♥¥☆★☆★☆¥♥ ★☆ ♥♥♥

... ¸.•*´(¸.•*´♥`*•.¸)`*•.¸ ) ●▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬● ♥«´•Tae yeon•`»♥ (김태연) ●▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬● ♥«´•.Yuri•`»♥ (제시카) ●▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬● ♥«´•Soo young•`»♥ (써니) ●▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬● ♥«´•Yonna•`»♥ (티파니) ●▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬● ♥«´•Seo huyn•`»♥ (효연) ●▬▬▬▬๑ ۩۩๑▬▬▬▬● ♥«´•Sunny•`»♥ (유리) ●▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬● ♥«´•Tiffany•`»♥ (수영) ●▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬● ♥«´•Hyo yeon•`»♥ (윤아) ●▬▬Jessica "(¨`•.•´¨) I `•.¸(¨`•.•´¨ )LOVE (¨`•.•´¨)¸.•´ `•.¸.•´ SoNe VeRy MuCh hãy gửi cho các sone khác Bạn sẽ may mắn

Cre:GGVNFC

Chữ ký của kissingyou_3499//all from HPVFC//
Sun Mar 18, 2012 8:10 am
avatar
-suzy
Tước hiệuMOD

MOD
Hiện Đang:
Thông số cơ bản: 514 Tên (Tiêu đề) thanh lv đầu tiên:514
Tên (Tiêu đề) thanh lv thứ 2:514/50
Tên (Tiêu đề) thanh lv thứ 3:21/50
Tổng số bài gửi : 514
Join date : 03/12/2011
Age : 21
Đến từ : 9a1
Profile suzy
Tổng số bài gửi : 514
Join date : 03/12/2011
Age : 21
Đến từ : 9a1

Bài gửiTiêu đề: Re: [DISC] Đóng góp biểu tượng
Xem lý lịch thành viên

Tiêu đề: [DISC] Đóng góp biểu tượng

mấy cái đầu đẹp thế nhung to quá k làm chữ kí được

Chữ ký của suzy


♥️9a1♥️suzy♥️

Fri Apr 06, 2012 8:49 pm
avatar
-milky way
Tước hiệuMOD

MOD
Hiện Đang:
Thông số cơ bản: 417 Tên (Tiêu đề) thanh lv đầu tiên:417
Tên (Tiêu đề) thanh lv thứ 2:417/50
Tên (Tiêu đề) thanh lv thứ 3:21/50
Tổng số bài gửi : 417
Join date : 03/12/2011
Age : 21
Đến từ : 9a1
Profile milky way
Tổng số bài gửi : 417
Join date : 03/12/2011
Age : 21
Đến từ : 9a1

Bài gửiTiêu đề: Re: [DISC] Đóng góp biểu tượng
Xem lý lịch thành viên

Tiêu đề: [DISC] Đóng góp biểu tượng

thích nhất cái hình cá heo đó. thanks nhé

Chữ ký của milky way


John Henry

-Sponsored content –
Tước hiệu

Hiện Đang:
Thông số cơ bản: Tên (Tiêu đề) thanh lv đầu tiên:
Tên (Tiêu đề) thanh lv thứ 2:/50
Tên (Tiêu đề) thanh lv thứ 3:/50
Profile Sponsored content

Bài gửiTiêu đề: Re: [DISC] Đóng góp biểu tượng

Tiêu đề: [DISC] Đóng góp biểu tượng

Chữ ký của Sponsored content

[DISC] Đóng góp biểu tượng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
* Nếu thấy bài viết hay, hãy bấm nút thanks để khích lệ người viết.

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Lớp 9A1 :: Students's land :: Khéo tay hay làm-